1. Γενικές αρχές

Οι κάτωθι όροι ισχύουν για την πώληση, μέσω του διαδικτυακού καταστήματος www.foodomas.gr  (εφεξής το «ESHOP»), υπηρεσιών ή/και προϊόντων της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΟΜΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε. (FOODOMAS S.P.C.)» και με το διακριτικό τίτλο «FOODOMAS» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κλεισθένους αριθμός 15 και εκπροσωπείται νόμιμα με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 133734201000, με Α.Φ.Μ.: 800643671 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3222024 και fax. 210 3222025, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).


2. Δημιουργία ηλεκτρονικού λογαριασμού (Μέλος ESHOP)

Ο διαδικτυακός επισκέπτης (εφεξής «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) που επιθυμεί την αγορά υπηρεσιών ή/και προϊόντων, για λόγους ασφαλείας των δικών του συναλλαγών πρέπει να δημιουργήσει εντός του ESHOP τον προσωπικό του ηλεκτρονικό λογαριασμό. Η εγγραφή του Πελάτη απαιτεί την καταχώρηση των στοιχείων: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφεξής «EMAIL»). Η εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων προστατεύεται απολύτως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Διατηρεί το δικαίωμα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να μπορεί να χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που εμπεριέχονται στο ESHOP. Ο Πελάτης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει να ακυρώσει ή να τροποποιήσει τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό πατώντας εδώ ή στέλνοντας ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι θα ικανοποιήσει το αίτημα του Πελάτη σε εύλογο χρονικό διάστημα.


3. Διαδικασία παραγγελίας

3.1 Αίτημα αγοράς προϊόντων ή/και υπηρεσιών

Ο Πελάτης αφού επιλέξει το προϊόν ή/και την υπηρεσία που επιθυμεί να αγοράσει, συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας που του εμφανίζεται αφού επιλέξει το ειδικό πεδίο με τη σήμανση «ΑΓΟΡΑ». Στο επόμενο στάδιο εμφανίζονται αναλυτικά και σε κατανοητή γλώσσα όλοι οι όροι αγορών. Για να ολοκληρωθεί η αγορά πρέπει ο Πελάτης να επιλέξει και να συμπληρώσει το ειδικό πεδίο με την ένδειξη «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους αγορών» με την οποία επιλογή του δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση πριν την αποστολή της παραγγελίας για:

 1. Το προϊόν ή/και την υπηρεσία που επέλεξε καθώς και για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά όπως αυτά αναφέρονται στο ESHOP. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε πληροφορία σχετικά με το προϊόν ή/και την υπηρεσία, πριν προχωρήσει στην παραγγελία, έτσι ώστε να μην έχει απολύτως καμία αμφιβολία σχετικά με το είδος του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας που θα λάβει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν παράλειψη επαρκούς  ενημέρωσης εκ μέρους του Πελάτη.
 2. Τα φυσικά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Προμηθευτή του συγκεκριμένου προϊόντος ή/και υπηρεσίας όπως η επωνυμία της επιχείρησης, η διεύθυνση, ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 3. Τη συνολική αξία καθώς και την τιμή κάθε είδους ή/και υπηρεσίας ξεχωριστά, συμπεριλαμβανομένων φόρων ή λοιπών επιβαρύνσεων, καθώς και επιβαρύνσεων όπως η αξία αποστολής, παράδοσης, αντικαταβολής ή/και τραπεζικών εξόδων διαχείρισης. Ουδεμία δαπάνη ή επιπλέον χρέωση που δεν έγινε γνωστή στον Πελάτη, πριν την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, δεν θα τον επιβαρύνουν. Σε περίπτωση έκτακτης επιπλέον δαπάνης ο Πελάτης θα ενημερώνεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηλεφωνικά και θα ζητείται η συναίνεσή του. Οι τιμές προϊόντων και υπηρεσιών που αναγράφονται στο ESHOP είναι οι τελικές λιανικές τιμές και δεν συμπεριλαμβάνουν έξοδα αποστολής, παράδοσης, αντικαταβολής ή τραπεζικής διαχείρισης. Τα έξοδα αποστολής, παράδοσης, αντικαταβολής ή/και τραπεζικής διαχείρισης υπολογίζονται στη συνέχεια της διαδικασίας αποστολής παραγγελίας και σύμφωνα με την επιλογή του Πελάτη.
 4. Την αξία χρήσεως του μέσου επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης όταν αυτή είναι διαφορετική των ισχυόντων τιμολογίων χρέωσης όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες Αρχές.
 5. Τη χρονική προθεσμία που αναλαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ να παραδώσει τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες καθώς και τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της παραγγελίας.
 6. Τους περιοριστικούς όρους σε ό,τι αφορά την παράδοση ή/και τους τρόπους πληρωμής.
 7. Τους γενικούς και ειδικούς όρους των εξαιρέσεων για την περίπτωση υπαναχώρησης αγοράς, καθώς και τη χρονική περίοδο για την άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης όπως και την υποχρέωση επιβάρυνσης του Πελάτη με το κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 8. Την καταβολή εύλογης αποζημίωσης στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού όμως έχει κάνει πρώτα χρήση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας.
 9. Τις περιπτώσεις όπου ο Νόμος δεν παρέχει δικαίωμα υπαναχώρησης και κατά περίπτωση όταν ο Πελάτης απωλέσει το δικαίωμα τούτο.
 10. Την κατά το Νόμο ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ περί επιστροφής προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Αστικού Κώδικα.
 11. Τις περιπτώσεις εφαρμογής του Αστικού Κώδικα σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες υποστήριξης του Πελάτη μετά την ολοκλήρωση της πώλησης.
 12. Τη χρονική διάρκεια της εκάστοτε σύμβασης καθώς και των λοιπών όρων που καθορίζουν είτε την αυτόματη παράταση, ανανέωση είτε τα χρονικά όρια οριστικής λήξης.
 13. Την ελάχιστη χρονική διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη όταν αυτό καθορίζεται κατά περίπτωση.
 14. Την περίπτωση παροχής εκ μέρους του Πελάτη χρηματοοικονομικών εγγυήσεων ή προκαταβολής χρημάτων όταν η αξία του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας υπερβαίνει το όριο που ορίζει κατά περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 15. Την αποδοχή από τον Πελάτη της υποχρέωσης πληρωμής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αποστολής της παραγγελίας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά τη λήψη της ηλεκτρονικής παραγγελίας του Πελάτη ενημερώνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την αποδοχή της. Σε κάθε περίπτωση που δεν υπάρξει ενημέρωση ή αποδοχή της παραγγελίας, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή των χρημάτων του.

3.2. Αποδοχή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Συμφωνητικό πώλησης

Η αποστολή της ηλεκτρονικής παραγγελίας από την Πελάτη, δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρά μόνο μετά την επιβεβαίωση και αποδοχή της προς τον Πελάτη, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφόσον κάνει αποδοχή της παραγγελίας του Πελάτη αποστέλλει ενημέρωση με την ένδειξη «Παραγγελία καταχωρήθηκε επιτυχώς». Τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο Πελάτης κατά τη διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικού λογαριασμού στο ESHOP ισχύουν στο Συμφωνητικό Πώλησης. Ο Πελάτης οφείλει εντός διαστήματος 6 ωρών από την αποστολή της παραγγελίας να κάνει έλεγχο των δικών του στοιχείων δημιουργίας λογαριασμού και να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περίπτωση σφαλμάτων.

Η επιβεβαίωση διαθεσιμότητας των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας λαμβάνει χώρα μετά τη λήψη της και ενδέχεται να διαφοροποιείται από τον αριθμό διαθεσίμων που αναγράφεται στο ESHOP.  Στην περίπτωση αυτή ο Πελάτης ενημερώνεται αμέσως με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά τη δημιουργία του λογαριασμού μέλους. Ο Πελάτης λαμβάνει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας όπου αναφέρονται αναλυτικά τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που επέλεξε, η τιμή τους, ο τρόπος πληρωμής, ο τόπος και ο χρόνος παράδοσης που ο Πελάτης αρχικά επέλεξε στέλνοντας το αίτημα αγοράς. Η αποστολή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ της επιβεβαίωσης παραγγελίας είναι και το Συμφωνητικό πώλησης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη. Το Συμφωνητικό πώλησης είναι δεσμευτικό και δημιουργεί αξιώσεις για τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μετά το Συμφωνητικό πώλησης, ενημερώνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του Πελάτη για την εξέλιξη της παραγγελίας του, με την ένδειξη «Παραγγελία σας εστάλη» όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει παραλαβή στον φυσικό του χώρο και με την ένδειξη «Παραγγελία σας έτοιμη στο κατάστημα» όταν ο Πελάτης έχει επιλέξει παραλαβή από τα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε κάθε περίπτωση ο Πελάτης οφείλει να επισκέπτεται τον προσωπικό του λογαριασμό μέλους του ESHOP, ώστε να ενημερώνεται για την κατάσταση της παραγγελίας του και για οποιοδήποτε σφάλμα εντοπίσει είτε στα στοιχεία του είτε στην παραγγελία, να ενημερώνει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλιώς τα αρχικά στοιχεία και επιλογές προϊόντων ή/και υπηρεσιών θα ισχύσουν ως αρχικά δηλώθηκαν.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει τη δυνατότητα στο Πελάτη να ενημερώνεται για την εξέλιξη της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικά στο 210 3222024, είτε κατόπιν αποστολής αιτήματος ενημέρωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε επισκεπτόμενος τον ηλεκτρονικό του λογαριασμό μέλους του ESHOP χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό ασφαλείας (password) που έχει αποκτήσει κατά την διαδικασία δημιουργίας του προσωπικού του λογαριασμού.

Με βάση τις αρχές εμπιστοσύνης και καταναλωτικής πίστης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε περιπτώσεις τυπογραφικού, μηχανογραφικού ή και λογισμικού λάθους όταν αυτό αφορά εσφαλμένη τιμή που έχει αναρτηθεί στο ESHOP για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν στη λίστα παραγγελίας η λάθος τιμή αφορά μέρος προϊόντων ή/και υπηρεσιών και όχι όλα, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δέχεται την παραγγελία ως προς το τμήμα των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που έχουν τις ορθές τιμές. Η παραγγελία ακυρώνεται συνολικά όταν ο Πελάτης δηλώσει ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που εμπεριέχονται στη λίστα παραγγελίας και ακυρώθηκαν ήταν σημαντικά στοιχεία είτε στη λήψη της απόφασής του είτε στις ανάγκες του.

Ο Πελάτης ενδέχεται να παραλάβει προϊόντα ή/και υπηρεσίες που εστάλησαν σε αυτόν εξαιτίας σφάλματος εσωτερικής διαχείρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η παραλαβή από τον Πελάτη των μη παραγγελμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών καθώς και η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και επιστροφής τους δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως συναίνεση, αποδοχή ή και βούληση αγοράς τους. Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λάβει γνώση του γεγονότος και ζητήσει από τον Πελάτη την επιστροφή τους τότε οφείλει εντός εφτά ημερολογιακών ημερών να το πράξει, διαφορετικά η άρνησή του συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών αυτών και ο Πελάτης οφείλει την άμεση καταβολή της αντίστοιχης αξίας αυτών των ειδών.


4. Επάρκεια προϊόντων ή/και υπηρεσιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών, τοποθετεί ειδικές ενδείξεις στο εκάστοτε πεδίο παρουσίασης του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας που εμπορεύεται με τη φράση «Αναμένεται». Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή παραγγελία και ως εκ τούτου να μη δημιουργήσει Συμφωνητικό πώλησης με τον Πελάτη όταν οι παραγγελίες που έλαβε σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν περισσότερες από τα διαθέσιμα προϊόντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέψει άνευ καθυστέρησης οποιαδήποτε πληρωμή έλαβε από τον Πελάτη, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης να πληρώσει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενδέχεται να δεχθεί παραγγελία ενημερώνοντας τον Πελάτη ότι θα αναζητήσει το προϊόν σε προμηθευτή της, καθώς και για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει αυτή η διαδικασία. Κατά περίπτωση και αναλόγως της φύσεως του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας καθώς και της πολιτικής του προμηθευτή ενδέχεται να ζητηθεί από τον Πελάτη προκαταβολή μέρους ή ολοσχερής εξόφληση πριν δημιουργηθεί το Συμφωνητικό πώλησης μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Πελάτη.

Ειδική σήμανση με τη φράση «Προπαραγγελία» θα υπάρχει σε όλα τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στο ESHOP και δεν είναι άμεσα διαθέσιμα για τον Πελάτη. Στα ανωτέρω προϊόντα ή/και υπηρεσίες η λήψη ηλεκτρονικής παραγγελίας και επιβεβαίωση παραλαβής της δεν σημαίνει και αποδοχή της. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνήσει με τον προμηθευτή της και αναλόγως της διαθεσιμότητας του προμηθευτή θα ενημερώσει τον Πελάτη της. Κατά περίπτωση και αναλόγως της φύσεως του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας καθώς και της πολιτικής του προμηθευτή ενδέχεται να ζητηθεί από τον Πελάτη προκαταβολή μέρους ή ολοσχερής εξόφληση πριν δημιουργηθεί το Συμφωνητικό πώλησης μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Πελάτη.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη για προϊόντα ή/και υπηρεσίες που έχουν εξαντληθεί ή καταργηθεί ή αντικατασταθεί από νέα.
Προϊόντα ή/και υπηρεσίες που προωθούνται με οικονομικές προσφορές θα έχουν ειδική σήμανση είτε με την φράση «Best Price» είτε με την φράση «Web Offer».

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επάρκεια προϊόντων ή/και υπηρεσιών βρίσκονται σε ειδική οικονομική προσφορά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ότι τηρείται αυστηρά η χρονική προτεραιότητα για όλες τις ηλεκτρονικές παραγγελίες.

Ο χρόνος παράδοσης γνωστοποιείται στον Πελάτη, ενδέχεται όμως και αναλόγως των περιστάσεων να διαφοροποιηθεί. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να έχει έτοιμο προς παράδοση ή αποστολή, το προϊόν ή/και την υπηρεσία που θα επιλέξει ο Πελάτης σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που εξωγενείς προς την εταιρεία παράγοντες καταστήσουν το προϊόν ή/και την υπηρεσία μη διαθέσιμη ή μεταβληθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τον Πελάτη ο οποίος μπορεί είτε να αποδεχθεί τη νέα ημερομηνία παράδοσης είτε να ακυρώσει την παραγγελία του στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως στο fax 210 3222025. Μετά την ακύρωση της παραγγελίας και την καταγγελία της Σύμβασης πώλησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέψει άμεσα το ποσό που έχει εισπράξει από τον Πελάτη ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία του τρόπου που επέλεξε ο Πελάτης κατά τη διαδικασία αγοράς.

Στην περίπτωση που η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά τμήμα των παραγγελμένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, τότε για τα υπόλοιπα είδη της παραγγελίας ακολουθείται κανονικά η διαδικασία αποδοχής, δημιουργίας Συμφωνητικού πώλησης και ετοιμασίας παράδοσης στον Πελάτη αναλόγως του τρόπου που έχει ορίσει στην ηλεκτρονική φόρμα παραγγελίας. Αν ο Πελάτης δηλώσει ότι επιθυμεί η παραγγελία του να εκτελεστεί ως ενιαίο σύνολο διότι η μερική εκτέλεση δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες του, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να ακυρώσει την παραγγελία εξ ολοκλήρου.


5. Διαδικασία παράδοσης παραγγελίας

Δωρεάν από τα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Εφ’ όσον ο Πελάτης επιλέξει κατά την αποστολή της παραγγελίας, παραλαβή από τα γραφεία της FOODOMAS, θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση με email για το χρονικό διάστημα παραλαβής. Είναι υποχρέωση του Πελάτη εντός πέντε ημερολογιακών ημερών από τον προσδιορισμό της ημερομηνίας παραλαβής να περάσει από τα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και να ολοκληρώσει την αγορά. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος υπαναχώρησης από την πώληση μετά την πάροδο των πέντε ημερολογιακών ημερών. Ο Πελάτης κατά την προσέλευσή του στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πρέπει να έχει μαζί του την επιβεβαίωση παραγγελίας όπου αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας, την ειδοποίηση με την ημερομηνία παραλαβής και οπωσδήποτε αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτο άτομο την παραλαβή τότε το πρόσωπο αυτό πρέπει να έχει μαζί του  εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα στο όνομά του, επίσης αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για την ταυτοποίηση καθώς και την επιβεβαίωση παραγγελίας όπου αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας μαζί με την ειδοποίηση με την ημερομηνία παραλαβής. Ο εξουσιοδοτούμενος οφείλει κατά την παραλαβή να ελέγχει τα είδη που παραλαμβάνει καθώς με την υπογραφή του βεβαιώνει ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με την ποιότητα και τις προδιαγραφές που τα έχει παραγγείλει ο Πελάτης.

Η παράδοση της παραγγελίας στο φυσικό χώρο που επιλέγει ο Πελάτης γίνεται με την διαμεσολάβηση εξωτερικού συνεργάτη-διανομέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει αποκλειστικά τον Πελάτη και υπολογίζεται βάσει του συνόλου της παραγγελίας. Ενδεχόμενη εσφαλμένη καταχώρηση στοιχείων εκ μέρους του Πελάτη κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας θα οδηγήσει σε εσφαλμένο υπολογισμό εξόδων αποστολής και παράδοσης τα οποία δεν βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αλλά αποκλειστικά τον Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει δικό του συνεργάτη για την μεταφορά, αναλαμβάνει αποκλειστικά και τον κίνδυνο που αυτό συνεπάγεται για τα είδη που έχει παραγγείλει. Ο Πελάτης παραλαμβάνει την παραγγελία του επιδεικνύοντας στον συνεργάτη-διανομέα την επιβεβαίωση παραγγελίας όπου αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας, την ειδοποίηση με την ημερομηνία παραλαβής και οπωσδήποτε αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο. Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αναθέσει σε τρίτο άτομο την παραλαβή τότε το πρόσωπο αυτό πρέπει να επιδείξει στον συνεργάτη-διανομέα εξουσιοδότηση από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα στο όνομά του, επίσης αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένο διαβατήριο για την ταυτοποίηση καθώς και την επιβεβαίωση παραγγελίας όπου αναγράφεται ο κωδικός παραγγελίας μαζί με την ειδοποίηση με την ημερομηνία παραλαβής. Ο εξουσιοδοτούμενος οφείλει κατά την παραλαβή να ελέγχει τα είδη που παραλαμβάνει καθώς με την υπογραφή του βεβαιώνει ότι τα είδη παρελήφθησαν σύμφωνα με την ποιότητα και τις προδιαγραφές που τα έχει παραγγείλει ο Πελάτης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ενημερωθεί από τον συνεργάτη-διανομέα για την παραλαβή και επιδείξει αδιαφορία ή αρνηθεί την παραλαβή τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα ακύρωσης του Συμφωνητικού πώλησης.

Το κόστος μεταφοράς που επιβαρύνει τον Πελάτη και επιλέγεται μέσα από τα πεδία κατά την συμπλήρωση της παραγγελίας είναι ως ακολούθως:

 • Δωρεάν για παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Δωρεάν για παραγγελία αξίας άνω των 85 euro
 • Μεταφορικά έως 1 κιλό, εντός Ελλάδος 2,50 euro
 • Μεταφορικά έως 1 κιλό, εντός Ελλάδος απομακρυσμένες περιοχές 4,50 euro
 • Μεταφορικά για κάθε επιπλέον κιλό εντός Ελλάδος επιβάρυνση 1,00 euro/κιλό


6. Χρόνος Παράδοσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί το χρόνο παράδοσης στον Πελάτη μετά την αποδοχή της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που του στέλνει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να έχει έτοιμο προς παράδοση ή αποστολή, το προϊόν ή/και την υπηρεσία που θα επιλέξει ο Πελάτης σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αποδοχής της παραγγελίας. Σε περίπτωση που εξωγενείς προς την εταιρεία παράγοντες καταστήσουν το προϊόν ή/και την υπηρεσία μη διαθέσιμη ή μεταβληθεί ο χρόνος διαθεσιμότητας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει τον Πελάτη ο οποίος μπορεί είτε να αποδεχθεί τη νέα ημερομηνία παράδοσης είτε να ακυρώσει την παραγγελία του στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως στο fax 210 3222025.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε περιπτώσεις καθυστερήσεων παράδοσης λόγω ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά είναι φυσικές καταστροφές, κυβερνητικές αποφάσεις, απεργίες, πόλεμος, απότομες συναλλαγματικές ισοτιμίες, τρομοκρατικές ενέργειες, προβλήματα προμηθευτών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω φαινόμενα διαρκέσουν πλέον των 30 ημερολογιακών ημερών τότε το Συμφωνητικό πώλησης μπορεί να ακυρωθεί χωρίς αποζημίωση από οποιονδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών. Σε περίπτωση που ο Πελάτης κρίνει ότι δεν επιθυμεί πλέον την εκτέλεση της παραγγελίας μπορεί να καταγγείλει το Συμφωνητικό πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει άνευ καθυστέρησης οποιαδήποτε πληρωμή έλαβε από τον Πελάτη, με τον ίδιο τρόπο που επέλεξε ο Πελάτης να πληρώσει.


7. Τρόποι πληρωμής

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι μέχρι την ολοσχερή εξόφληση της αξίας αγοράς τυχόν προϊόντων ή/και υπηρεσιών από το ESHOP, αυτά παραμένουν στην πλήρη κυριότητά της. Οι τρόποι πληρωμής που δέχεται η εταιρεία είναι οι κάτωθι:

 • Μετρητά ή αντικαταβολή
 • Πληρωμή μέσω τερματικού POS
 • Πληρωμή με χρεωστική ή/και prepaid ή/και πιστωτική κάρτα
 • Κατάθεση ή/και έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Κόστος Αντικαταβολής
 • Δωρεάν αντικαταβολή για παραλαβή από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • Αντικαταβολή εντός Ελλάδος 1,90 euro


8. Πολιτική επιστροφής εμπορευμάτων & δικαίωμα υπαναχώρησης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εναρμονίζεται πλήρως με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης σε εξ αποστάσεως Συμφωνητικά πώλησης.

Είναι δικαίωμα του Πελάτη να επιστρέψει το προϊόν ή/και την υπηρεσία που αγόρασε από το ESHOP, χωρίς να αναφέρει τους λόγους επιστροφής, αποστέλλοντάς το με δικά του έξοδα στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ακολουθώντας τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 1. Η επιστροφή, εφεξής «υπαναχώρηση», να ολοκληρωθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών με αφετηρία την ημερομηνία παραλαβής είτε του προϊόντος είτε της υπηρεσίας.
 2. Σε περίπτωση αναιτιολόγητης υπαναχώρησης ο Πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς όπως το παρέλαβε και συγκεκριμένα η συσκευασία του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας να μην έχει ανοιχθεί, να μην έχει αλλοιωθεί και να μην έχει γίνει καμία εξωτερική παρέμβαση είτε του Πελάτη είτε τρίτου προσώπου. Ο Πελάτης πρέπει επίσης έχει μαζί του το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς διαφορετικά η επιστροφή δεν μπορεί να γίνει δεκτή.
 3. Η αποδοχή της επιστροφής από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ , γίνεται δεκτή μόνο εφ’ όσον ο Πελάτης έχει καλύψει τα έξοδα που επιβαρύνθηκε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αποστολή του προϊόντος σε αυτόν και τα έξοδα επιστροφής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 4. Για να γίνει δεκτή η δήλωση υπαναχώρησης - εκτύπωση υποδείγματος εδώ - πρέπει να σταλεί γραπτώς είτε στη διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε στο fax. 210 3222025 είτε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Στη δήλωση πρέπει να αναφέρονται απαραίτητα τα πλήρη στοιχεία του Πελάτη, ο αριθμός αποδοχής παραγγελίας, η ημερομηνία παραλαβής και να είναι ιδιόχειρα υπογεγραμμένη από τον Πελάτη. Αμέσως μετά τη λήψη του σχετικού αιτήματος υπαναχώρησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα στείλει ηλεκτρονική επιβεβαίωση ορθής λήψης.
 5. Εφ’ όσον τηρηθεί η διαδικασία αποστολής αιτήματος υπαναχώρησης ο Πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν ή/και την υπηρεσία που δήλωσε στο αίτημά του εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας του.
 6. Μετά την αποδοχή της δήλωσης υπαναχώρησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να επιστρέψει στον πελάτη την αξία των χρημάτων που εισέπραξε εντός 14 εργάσιμων ημερών. Εάν η χρέωση του Πελάτη έγινε διαμέσου Χρεωστικής/Πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενημερώνει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα αναλαμβάνει τις διαδικασίες που προβλέπονται χωρίς να έχει ουδεμία ευθύνη η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τον τρόπο και το χρόνο αντιλογισμού του ποσού προς τον Πελάτη καθώς αυτό καθορίζεται από την σύμβαση που έχει ο Πελάτης με την Τράπεζα.
 7. Δαπάνες παράδοσης επιστροφής προϊόντων που έχει επιλέξει ο Πελάτης χωρίς την ενημέρωση και συναίνεση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν αναγνωρίζονται.  
 8. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται αποζημίωσης από τον Πελάτη εφόσον έγινε χρήση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης πέραν του εύλογου και αναγκαίου ελέγχου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με τη μέθοδο του αμοιβαίου συμψηφισμού. Εφ’ όσον η υπαναχώρηση αφορά υπηρεσίες η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα που έγινε χρήση της υπηρεσίας μέχρι την ημερομηνία δήλωσης αποδοχής της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις του θα λήξουν ταυτόχρονα άνευ επιπλέον επιβαρύνσεως.  
 9. Σε περίπτωση που ένα προϊόν είχε πωληθεί σε συσκευασία δώρου μαζί με άλλο προϊόν τότε κατά την επιστροφή του από τον Πελάτη θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφεραιθεί από την αξία του επιστρεφόμενου ποσού προς τον Πελάτη.


9. Περιπτώσεις εξαιρέσεων Δικαιώματος υπαναχώρησης σε Συμφωνητικά πώλησης εξ αποστάσεως

Οι περιπτώσεις εξαιρέσεων σε ό,τι αφορά την επιστροφή προϊόντων ή/και υπηρεσιών είναι:

 1. Εφ΄ όσον η πληρωμή έγινε κατά την παραλαβή του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας από τα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ άρα δεν υπήρξε πώληση εξ αποστάσεως.
 2. Όλα τα προϊόντα που είναι ακατάλληλα για επιστροφή είτε για λόγους υγιεινής είτε για λόγους υγείας, έχουν δηλαδή αποσφραγιστεί από την αρχική τους συσκευασία.
 3. Χρησιμοποιημένα προϊόντα.
 4. Αποσφραγισμένες συσκευασίες παροχής υπηρεσιών που περιέχουν κωδικούς (password) για την εγκατάσταση και την λειτουργία τους.
 5. Υπηρεσίες συμβάσεων που για την ενεργοποίησή τους ζητούν τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη να απωλέσει το δικαίωμα υπαναχώρησης.
 6. Όλες οι περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου άνευ υλικού μέσου, όπου ζητήθηκε από την Πελάτη η συγκατάθεση και επιβεβαίωση απώλειας του δικαιώματος υπαναχώρησης για την εκτέλεσή τους.


10. Δικαίωμα αποζημίωσης λόγω ελαττωματικότητας

Περιπτώσεις υπαναχώρησης της παραγράφου 12 δεν αφορούν ελαττωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες στις οποίες δεν υφίσταται συνομολογημένη ιδιότητα και εφ’ όσον τα είδη καλύπτονται ήδη από τις αντίστοιχες εγγυήσεις των παραγωγών τους. Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας ο Πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει: 1) τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος ή/και της υπηρεσίας με άλλο χωρίς καμία επιβάρυνσή του και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, 2) τη μείωση τιμής, 3) άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από το Συμφωνητικό πώλησης, εξαιρείται η περίπτωση του αποδεδειγμένα πραγματικού ελαττώματος. Συνομολογημένη ιδιότητα θεωρείται για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μόνο αυτή που έχει εγγράφως συμφωνηθεί.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα εφ’ όσον ενημερωθεί από τον Πελάτη, για το ελάττωμα ενός προϊόντος ή/και υπηρεσίας, να διενεργήσει έλεγχο σχετικά με το ελάττωμα από εξειδικευμένους συνεργάτες. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ποτέ δεν εγγυάται για την καταλληλότητα προϊόντων ή/και υπηρεσιών που πωλούνται από το ESHOP και δεν αναλαμβάνει την πιστοποίηση-εγγύηση ποιότητας για οποιοδήποτε λόγο. Η ευθύνη και η υποχρέωση των αντίστοιχων υποχρεώσεων είναι αποκλειστικά των προμηθευτών του ESHOP.


11. Υποχρεώσεις Προμηθευτών του ESHOP

Όλα τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που πωλούνται στο ESHOP υποχρεούνται να παρέχουν στον Πελάτη τις κατά το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκαιο, εμπορικές εγγυήσεις και να εναρμονίζονται με τα πρότυπα ποιότητας με αποκλειστική ευθύνη του παραγωγού-κατασκευαστή τους καθώς και της επιχείρησης που προμηθεύει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Ο Προμηθευτής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με την έναρξη της παρουσίας των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του στο ESHOP αποδέχεται την πλήρη υποχρέωσή του για τη διασφάλιση των ποιοτικών προτύπων των ειδών του καθώς και των κατάλληλων εμπορικών εγγυήσεων.


12. Γενικοί όροι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι όλες οι εμπορικές πράξεις του ESHOP ρυθμίζονται σύμφωνα με το Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο και εξειδικευμένα από όσες καθορίζουν ειδικότερα τις πωλήσεις εξ’ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων καθώς και των κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Η δημιουργία και η λειτουργία του ESHOP στην Ελλάδα γίνονται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Οποιοσδήποτε Πελάτης αποκτήσει πρόσβαση στο ESHOP από άλλη χώρα συναινεί και αποδέχεται να ακολουθήσει τους νόμους της χώρας από την οποία γίνεται η σύνδεσή του με το ESHOP.

Οι διατάξεις προστασίας του νόμου περί Συμφωνητικών πωλήσεων εξ’ αποστάσεων, καθώς και όλοι οι όροι που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις μόνο σε φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το ESHOP εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων τους που εμπίπτουν σε οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σε περίπτωση που με αμετάκλητη απόφαση δικαστηρίου ακυρωθεί οποιοσδήποτε όρος της παρούσας σύμβασης, το υπόλοιπο σώμα της σύμβασης ισχύει ως έχει. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα της ανάθεσης των υποχρεώσεών της σε τρίτο πρόσωπο είτε φυσικό είτε νομικό. Ο Πελάτης δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει δικαιώματα ή υποχρεώσεις του σε αντίστοιχα τρίτα πρόσωπα.

Η επικοινωνία και οι κοινοποιήσεις μεταξύ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και Πελάτη που αφορούν θέματα καταναλωτικών διαφορών γίνετε πάντοτε εγγράφως είτε με αλληλογραφία στη διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε με fax στο 210 3222025 και πάντοτε εντός 2 εργάσιμων ημερών.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση διαφοράς είτε μέρους είτε όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων αγορών είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.