Η ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση “www.foodomas.gr” είναι το διαδικτυακό κατάστημα παροχής υπηρεσιών και πώλησης προϊόντων (εφεξής το «ESHOP») της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΤΝΟΜΑΣ Μ.Ι.Κ.Ε. (FOODOMAS S.P.C.)» και με το διακριτικό τίτλο «FOODOMAS» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κλεισθένους αριθμός 15 και εκπροσωπείται νόμιμα με Αρ.Γ.Ε.ΜΗ. 133734201000, με Α.Φ.Μ.: 800643671 της Δ.Ο.Υ. Α Αθηνών με τηλέφωνο επικοινωνίας 210 3222024 και fax. 210 3222025, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ»).

Οποιαδήποτε πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών καλύπτονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στο παρόν ESHOP της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις ή/και υποθετικές ερμηνείες αποκλείονται ρητώς. Κάθε Χρήστης (εφεξής «Πελάτης» ή «Χρήστης» αντίστοιχα) που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ESHOP θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος Χρήστης δε συμφωνεί είτε με όλους τους όρους είτε με ορισμένους εξ αυτών, τότε οφείλει να απέχει αμέσως από τη χρήση του ESHOP και από κάθε συναλλαγή με αυτό. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει οποτεδήποτε κρίνει η ίδια τους όρους χρήσης.


1. Αρχές συνδιαλλαγής

Βασική δέσμευση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι η δημοσίευση έγκυρων πληροφοριών και εικόνων που δημοσιοποιούνται στο ESHOP, είτε σε σχέση με τα στοιχεία και την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε των προμηθευτών της, είτε των βασικών χαρακτηριστικών των υπηρεσιών και των προϊόντων που εμπορεύεται. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για τυχόν τυπογραφικά ή τεχνικά λάθη, που οφείλονται ή έγιναν εκ σφάλματος, παραδρομής ή προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας και τα οποία δέχεται να διορθώσει εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά, εγκαίρως και πέραν πάσης αμφισβήτησης.

Όλοι οι προμηθευτές της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υποχρεούνται να παρακολουθούν τα στοιχεία που δημοσιεύονται και αφορούν τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους και σε περίπτωση που κρίνουν ότι χρειάζονται διορθωτικές ενέργειες να ενημερώνουν άμεσα και εγγράφως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.


2. Προσδιορισμός εταιρικής ευθύνης

Με την παρούσα δημόσια γνωστοποίηση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δηλώνει ότι συμμορφώνεται απολύτως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων, όπως επίσης και με τις διατάξεις του Νόμου σχετικά με την Προστασία των Καταναλωτών όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Όλες οι συναλλαγές με τον Πελάτη μέσω του ESHOP, ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων και σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την άμεση διαθεσιμότητα ορισμένων ή όλων των προϊόντων αυτών.  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να ενημερώνει εγκαίρως για τη μη διαθεσιμότητα προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς καμία ευθύνη περαιτέρω.

Προϊόντα και Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας είναι αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Παρά ταύτα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ευθύνη σε λάθη που μπορεί να προκύψουν σε κείμενα, φωτογραφίες ή και σε τιμές προϊόντων κατά τη διαδικασία εισαγωγής ή ενημέρωσης των στοιχείων του ESHOP.  

Στις περιπτώσεις εξωτερικών παρεμβάσεων τρίτων χωρίς την ύπαρξη έγγραφης άδειας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη, για προϊόντα, υπηρεσίες, εικόνες ή απόψεις που θα δημοσιοποιούνται στο ESHOP.

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε κείμενα, ανακοινώσεις ή και φωτογραφίες του παρόντος ESHOP, δεν αποτελούν θέση ή δήλωση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με καμία ερμηνεία. Όλα τα κείμενα και οι εικόνες παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία απολύτως εγγύηση οιουδήποτε χαρακτήρα.

Σε οποιαδήποτε περίπτωση ζημίας ή ηθικής βλάβης που ενδέχεται να προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών έστω και ανωτέρας βίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Από πλευράς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας χωρίς όμως να δίδεται εγγύηση για την αποφυγή διακοπών ή μη αναμενόμενων λαθών.


3. Υποχρεώσεις Χρήστη ιστοσελίδας

Είναι δικαίωμα του οποιουδήποτε Χρήστη να περιηγείται στις ιστοσελίδες του ESHOP σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και τα Διεθνή πρότυπα. Η αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου όλων των συναλλαγών ανήκει στον Χρήστη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία απολύτως ανάμιξη ή δυνατότητα παρέμβασης στο περιεχόμενο που καταγράφει ο Χρήστης στο ESHOP κατά την συνδιαλλαγή του.

Είναι υποχρέωση του Χρήστη να συμπληρώνει με ακρίβεια και ειλικρίνεια, όλα τα πεδία που αποφασίζει να δηλώσει και αποδέχεται ότι η συμμετοχή του στο ESHOP γίνεται χωρίς δόλο και σύμφωνα, με τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους τους οποίους γνωρίζει και συμμορφώνεται.  

Βάσει της ανωτέρω δηλώσεως, ο Χρήστης συναινεί και αποδέχεται, να μην χρησιμοποιεί το ESHOP ή οποιαδήποτε ιστοσελίδα του για:

  1. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που είναι παράνομο ή προκαλεί βλάβη με οιοδήποτε τρόπο στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή οργανισμό και σέβεται απολύτως το απόρρητο πληροφοριών και την εμπιστευτικότητα.
  2. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που προσβάλει κοινωνικές αξίες ή/και χρηστά ήθη ή/και ανηλίκους ή/και ευαίσθητες ομάδες ή/και σύμβολα για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
  3. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που ο Χρήστης δεν έχει εγγράφως νόμιμο δικαίωμα δημοσιοποίησης είτε από τις προγενέστερες ή ενεργές συμβάσεις οποιασδήποτε μορφής, είτε από υλικό που αποκαλύφθηκε σε αυτόν κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής ή της συνεργασίας είτε αυτές καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας είτε δεν καλύπτονται.
  4. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού το οποίο παραβιάζει την νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, εταιρικού απορρήτου, ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων ή τρίτων ανθρώπων ή οργανισμών.
  5. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που εμπεριέχει κινδύνους για τα προγράμματα “Software” ή/και εξαρτήματα του υπολογιστή “Hardware” ή/και απόρρητων κωδικών με σκοπό την πρόκληση βλάβης ή/και ολικής ή/και μερικής καταστροφής του εξοπλισμού και της λειτουργίας του ESHOP ή άλλων τρίτων.
  6. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία και των διατάξεών της είτε ηθελημένα είτε αθέλητα.
  7. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού με σκοπό την παρενόχληση τρίτων για οποιονδήποτε λόγο ακόμα και της ανωτέρας βίας.
  8. Οιουδήποτε είδους δημοσιοποίηση ή/και συλλογή ή/και αποθήκευση, με οιοδήποτε τρόπο, υλικού που αφορά προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών.

Ο Χρήστης αποδέχεται χωρίς καμία επιφύλαξη και συμφωνεί ότι όλοι όσοι είναι υπάλληλοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, εξωτερικοί συνεργάτες, διοίκηση και μέτοχοι του ESHOP, δεν ευθύνονται για οτιδήποτε προκύψει έναντι τρίτων μελών που χρησιμοποιούν το ESHOP. Οποιαδήποτε χρήση που είναι αντίθετη με τους ανωτέρω κανόνες χρήσης δίνει το δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών χωρίς καμία ειδοποίηση προς τον Χρήστη.


4. Οικονομικοί όροι

Όλες οι τιμές που δημοσιοποιούνται στο παρόν ESHOP, είτε αφορούν προϊόντα είτε υπηρεσίες, μπορούν να διαφοροποιηθούν άνευ προειδοποιήσεως οποιαδήποτε στιγμή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ το κρίνει απαραίτητο.

Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει ευθύνη και δεν καλύπτει οποιαδήποτε διαφορά τιμής προκύψει σε προϊόν ή υπηρεσία μεταξύ του ESHOP της και άλλων τρίτων ηλεκτρονικών ή/και φυσικών καταστημάτων.

Με βάση τις αρχές εμπιστοσύνης και καταναλωτικής πίστης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ προσκαλεί όποιον Χρήστη διαπιστώσει υπερβολική διαφορά τιμής είτε χαμηλότερης είτε υψηλότερης σε σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία που επιθυμεί να αγοράσει, πριν συνεχίσει με την παραγγελία του, να στείλει ενημερωτικό email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


5. Εμπορικά Σήματα & Πνευματικά Δικαιώματα

Το παρόν ESHOP ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και το πλήρες περιεχόμενό του όπως κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπα, εικαστικές απεικονίσεις, δομή κατασκευής και λειτουργίας καθώς και τρόπου διαχείρισης, προστατεύεται από τους ισχύοντες νόμους έναντι οποιασδήποτε χρήσης τρίτων για οποιαδήποτε αιτία. Η μεταφόρτωση (downloading) οποιουδήποτε στοιχείου εκ των ανωτέρω, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και απαγορεύεται ρητά.

Για οποιαδήποτε χρήση οιουδήποτε εκ των ανωτέρω ηλεκτρονικών στοιχείων, χρειάζεται η έγγραφη άδεια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε διαφορετική περίπτωση οι παραβάτες θα διώκονται νομικά, πράγμα που ενδέχεται να συνεπάγεται κυρώσεις αστικές και ποινικές.
Ρητ

ώς απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αντιγραφή, μερικώς ή ολικώς, μεταφορά ή/και δημιουργία ηλεκτρονικού ή/και έντυπου περιεχομένου με βάση τα ανωτέρω στοιχεία ιδιοκτησίας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε αυτό αφορά εμπορικούς σκοπούς είτε ενημερωτικούς είτε άλλους.  
Οποιοδήποτε στοιχείο όπως κείμενα, φωτογραφίες, λογότυπα ή άλλα εμπορικά γνωρίσματα δημοσιοποιούνται στο παρόν ESHOP και ανήκουν σε τρίτα μέρη, προστατεύονται αντίστοιχα από τους σχετικούς Ελληνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς νόμους. Με κανέναν τρόπο η εμφάνισή τους στο ESHOP της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση χρήσης ή/και εκχώρησης ή/και μεταβίβασης αδείας.


6. Εξωτερικοί σύνδεσμοι τρίτων ιστοσελίδων (websites)

Η δημοσιοποίηση και παραπομπή σε εξωτερικές διαδικτυακές ιστοσελίδες “websites” καθώς και η εμφάνιση ηλεκτρονικών συνδέσμων “links” τρίτων στο ESHOP της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του εξωτερικού συνεργάτη. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων, ούτε για τον τρόπο λειτουργίας τους ούτε για το είδος των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων που παρέχουν.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί, ο Χρήστης πρέπει να απευθυνθεί αποκλειστικά στις αντίστοιχες διαδικτυακές ιστοσελίδες οι οποίες έχουν και την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους ή/και των προϊόντων που εμπορεύονται. Ο Χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται ότι η ύπαρξη αυτών των ηλεκτρονικών συνδέσμων στο ESHOP της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ γίνεται αποκλειστικά για λόγους δικής του εξυπηρέτησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγκρίνει ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει από την χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων τρίτων.


7. Εμπιστευτικότητα

Οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ηλεκτρονικά από τον Χρήστη έχει ως σκοπό αποκλειστικά τη δική του εξυπηρέτηση. Όλα τα στοιχεία που καταχωρεί ο Χρήστης στο ESHOP της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι απόρρητα και διαχειρίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κανένα στοιχείο του Χρήστη δεν μεταβιβάζεται στον οποιονδήποτε τρίτο παρά μόνο στον ίδιο τον Χρήστη και μόνο εφ’ όσον αυτό ζητηθεί εγγράφως ή όταν ο νόμος το προβλέπει ή το επιβάλει.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της σε περίπτωση που το περιεχόμενο ενός μηνύματος είναι απειλητικό ή/και προσβάλει ή/και θίγει δικαιώματα είτε της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είτε εκπροσώπου της είτε άλλων Χρηστών.    

Σε περίπτωση που ο Χρήστης προσπαθήσει να εξαπατήσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ δίνοντας ψευδή στοιχεία ή στοιχεία άλλου υπαρκτού προσώπου ως δικά του τότε όλες οι πληροφορίες που θα στείλει καθώς και το ηλεκτρονικό του στίγμα “I.P. Address” θα αποθηκευτούν και θα αποτελούν μέρος ενδεχόμενης έρευνας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί το μήνυμα του Χρήστη με εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί να έρθει σε επικοινωνία με αρμόδιο υπάλληλο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ από το τμήμα Εξυπηρέτησης & Πωλήσεων για να ενημερωθεί σχετικά με το μήνυμά του, τότε ο Χρήστης παραχωρεί το δικαίωμα στον υπάλληλο αυτόν να έχει πλήρη πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο που αφορά το μήνυμά του, το ηλεκτρονικό του στίγμα καθώς και σε οποιοδήποτε προηγούμενο μήνυμα του ιδίου Χρήστη.

Ο Χρήστης αποδέχεται ότι αρμόδια δικαστήρια σε περίπτωση διαφοράς είτε μέρους είτε όλων των ανωτέρω όρων χρήσης της ιστοσελίδας της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.